RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Rēzeknes Katoļu vidusskola – bērniem draudzīga skola.
No laikraksta "Neatkarīgā rīta avīze"

Pirms 10 gadiem 1. septembrī Rēzeknē tika atvērta pirmā privātskola, tās dibinātāja ir Rēzeknes–Aglonas diecēze, bīskapa, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Jāņa Buļa vadībā.

Skolas darbības mērķis: veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt izglītības ieguvi atbilstoši viņu spējām un attīstības līmenim, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē. Kristīgās skolas iekārtošana prasīja netradicionālu domāšanu un rīcību. Sapratām, ka ne jau tikai sienu, grīdas un klašu telpu skaistums ir svarīgs, svarīga ir saskarsme, lai bērni un skolotāji savstarpēji saprastos, lai nebūtu domstarpību un strīdu, lai valdītu draudzība un laba gaisotne un ikdiena sāktos ar Dieva svētību.

Skola sāka darbu kā pamatskola, kur no 1. līdz 4. klasei mācījās 40 skolēni, viņus izglītoja seši pedagogi. Ar katru mācību gadu skolas saimei pievienojās vēl viena klase. Augot klašu un skolēnu skaitam, senākās mācību iestādes Latgalē mācību telpas kļuva par šaurām. 2008. gada 16. novembris skolas saimei un diecēzei bija liels notikums. Jauno skolas korpusu atklāja eksprezidents Valdis Zatlers, apsveikuma un svētības vārdus no pāvesta Benedikta XVI nolasīja apustulistiskais nuncijs Baltijas valstīs Pēteris Stefans Curbrigens. 2008. gada 1. septembrī pamatskola tika reorganizēta par vidusskolu. Jaunajās telpās mācību process kļuva atraktīvāks, daudz dinamiskāks un aizraujošāks.

Rēzeknes Katoļu vidusskola piedāvā trīs izglītības programmas. Katru gadu skolēni gūst godalgotas vietas olimpiādēs, skatēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos. Skolā darbojas pūtēju orķestris, koris Scintilla, ansamblis, trīs tautas deju kolektīvi, teātra kopa. Skolas saksofonistu kvartets jau otro gadu iegūst pirmās pakāpes diplomu vokāli instrumentālo ansambļu konkursā valstī. Divi tautu deju kolektīvi ir X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laureāti. Mazās skolas avīzītes Gaisma numuros ir apkopota iestādes desmit gadu vēsture. Lai ikdiena nekļūtu garlaicīga, skolēnu pašpārvalde un pašdarbnieki rūpējas par neaizmirstamu pasākumu sagatavošanu un organizēšanu skolā, kā arī aktīvi piedalās pilsētas pasākumos.

Ik dienu sirdsgudri skolotāji dod skanējumu savai skolai, kuri māca ne tikai savu mācību priekšmetu, bet arī dzīves un sirds gudrības.

Paldies Baznīcai, skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu, kā arī visiem labajiem, atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri veidoja un veido staltās gaismas pils vēsturi.

Tiešsaite: http://nra.lv

Noderīgas saites:
Mācies pats!