RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * *

Sasniegumi 2020./2021.m.g.

Sveicam 2018.-2019. m.g. Rēzeknes Katoļu vidusskolas olimpiāžu uzvarētājus!

Olimpiādes valstī

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

41. valsts bioloģijas olimpiāde

10.klase

atzinība

V.Armuška

Marta Kudiņa

Olimpiādes pilsētā

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei

12. klase

III pakāpes diplomi

L.Strucinska

Sarmīte Jaša

Iveta Anna Munda

Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei 

10.klase

12.klase

atzinība 

III vieta

L.Strucinska

Marta Kudiņa 

Iveta Anna Munda

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei

 

9.klase

10.klase

12.klase

III vieta

I vieta

I vieta

V.Armuška

Mārīte Zīra

Marta Kudiņa

Iveta Anna Munda

Vēstures olimpiāde

9.klase

10.klase

atzinība

atzinība

S.Taranda

I.Lagzdiņa

Emīls Provejs

Marta Kudiņa

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klase

6.klase

II vieta

D.Bogova

Emīls Rudzinskis

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klase

12.klase

II vieta

L.Klepere

Iveta Anna Munda 

Latviešu valodas olimpiāde 3.,4.klase

3.klase

II vieta

I.Baļčūne

A.Jackovska

Olimpiādes novadā

Mācību priekšmets

Klase

Vieta

Skolotājs

Izglītojamais

Atklātā Latgales novada dabaszinību olimpiāde

9.klase

pateicība

T.Strode

E.Provejs, M.Zīra, A.Mūrnieks

Zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpils Universitātē

12.klase

I pakāpe

T.Strode

M.Gaveika

R.Zeļčs

Dalība konkursos

Pasākums

Klases

Godalga, vieta

Atbildīgais skolotājs

Izglītojamie

Skatuves runas konkurss "Vuolyudzāni"1.-9.1.vieta
2.vieta
3.vieta
atzinība
Valda Igaune,
Inese Višķere
Raina Arbidāne,
Mārīte Zīra,
Mārtiņš Šļakota,
Katrīna Jermacāne

Sacensības

,,Mārtiņdienas

stafetes”

2.,3. klase

3.vieta

A.Logins

P.Vancāns, E.Platpīrs,

M.Judins, E.Zaiceva,

R.Zāģeris,R.Šakalovs,

A.Krusts, K.Parisa

Maderniece,L.K.airiša,

A.Jackovska, M.Zīra,

A.Duda

Komandu

erudīcijas

sacensības

“Chemical

Brains”   RTA

12. klase

pateicība

I.Matule

S.Jaša, 

M.Naglinska,

I.A.Munda

Rēzeknes

pilsētas skolu

jauniešu

iniciatīvā

,,10*10 =

Latvijai 100”,

matemātikas

spēle

5.,6. klase

II vieta

D.Bogova

I.Degle

E.Broliša, 

J.Sprūžs,

E.Timofejevs,

E.Rudzinskis,

R.Mulers

Rēzeknes

pilsētas

vispārizglītojošo

skolu radošā

olimpiāde

,,Es esmu

Latvija”

4.klase

pateicība

V.Igaune

R.Arbidāne,

K.Kozlovska

Radošo darbu

konkurss

,,Ziemassvētku

koku parāde”

5. klase

 

8.klase

pateicība

 

pateicība

L.Strucinska

 

V.Armuška

5.klase

 

8.klase

R.Blaumaņa

literārās

prēmijas

14.konkurss

7.klase

atzinība

par

oriģinalitāti

L.Klepere

K.Dembovska

Rēzeknes

pilsētu

vispārizglītojošo

skolu konkurss

,,Latvijas valsts

dibināšana un

atjaunošana”

6.klase

2.vieta

I.Lagzdiņa

R.Zāģeris,

E.Rudzinskis,

A.Ignatjeva-Ivanova,

G.Timofejevs,

K.Vancāns

R.Blaumaņa

literārās

prēmijas

14.konkurss

9. klase

Pateicība

I.Višķere

M.Zīra

Konkurss

Dzimtās

valodas diena

7.-9.klase

7.,9.klase

valodas

pavēlnieki

I.Višķere

K. Dembovska,

P. Kozlovska, 

M.Bodža, M.Zīra

Tautas deju

skate,

Rēzeknes

Katoļu

vidusskolas

deju kolektīvs

,,Nexilis”

5.-6.klašu

kolektīvam

1.-4.klašu

kolektīvam

I pakāpe

 

II pakāpe

V.Āboliņa

 

Skolēnu

skatuves runas

konkurss

4.klase

 

I pakāpe

V.Igaune

R.Arbidāne

M.Šļakota

D.Rudzinskis

R.J.Zipka

Florbola

sacensības

(2005.-2006.g.)

6.,7.klase

III pakāpe

K.Nagle

R.Zāģeris,

E.Rudzinskis,

G.Timofejevs,

G.Delveris, A.Ūdris,

J.Terehovs,

L.Punculis, D.Petrovs,

D.Zaicevs

***

Sveicam 2017.-2018. m.g. Rēzeknes Katoļu vidusskolas olimpiāžu uzvarētājus!

Olimpiādes valstī
 • III pakāpes diploms bioloģijā – Marta Kudiņa (9.kl.), sk. Vija Armuška.
Olimpiādes novadā
 • II pakāpes diploms Latgales reģiona atklātajā matemātikas olimpiādē – Reinis Kuzņecovs (4.kl.), sk. Vineta Āboliņa.
 • II pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu zinātniskāspētniecības darbu konferences laureātamDanielai Deglei (12.kl.), sk. Lolita Strucinska.
 • atzinības raksts fizikā – Artūrs Mūrnieks (8.kl.), sk. Taisija Strode.
 • atzinības raksts latviešu valodā un literatūrā - Raivis Zāģeris (5.kl.), sk. I.Višķere.
 • atzinības raksts latviešu valodā un literatūrā - Emīls Rudzinskis (5.kl.), sk. I.Višķere.
Olimpiādes pilsētā
 • I pakāpes diploms latviešu valodā un literatūrā – Marta Kudiņa (9.kl.), sk. Lita Klepere.
 • I pakāpes diploms vēsturē – Marta Kudiņa (9.kl.), sk. Ilona Lagzdiņa.
 • I pakāpes diploms bioloģijā – Iveta Anna Munda  (11.kl.), sk. Vija Armuška.
 • II pakāpes diploms bioloģijā – Marta Kudiņa (9.kl.), sk. Vija Armuška.
 • II pakāpes diploms latviešu valodā un literatūrā – Endija Marianna Broliša (4.kl.), sk. Vineta Āboliņa.
 • Atzinības raksts vācu valodā – Iveta Anna Munda  (11.kl.), sk. Marija Višķere.
Dalība konkursos
 • I pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam" Latgalē. Piedalījās Rēzeknes Katoļu vidusskolas saksofonu kvartets – Daniela Degle (12.kl.), Patrīcija Naglinska(12.kl.), Diāna Kuzika(12.kl.), Andreis Mežārs(12.kl.), Toms Kozlovs(8.kl.).
  Liels paldies skolotājai Silvijai Slavikai.
 • I pakāpes diploms Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās florbolā 2004.-2005.g.  dz. zēniem, sk. A.Logins.
 • II pakāpes diploms skatuves runas konkursā "Vuolyudzāni" - Mārīte Zīra (8.kl.), sk. V.Igaune, I.Višķere
 • II pakāpes diploms Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē Daugavpilī - Andrejs Mežārs (12.kl.), sk. T.Strode
 • III pakāpes diploms skatuves runas konkursā "Vuolyudzāni" - Katrīna Jermacāne (3.kl.), sk. V.Igaune, I.Višķere
 • III pakāpes diploms par dalību Rīgas Stradiņu universitātes erudīcijas konkursā "Homines 2018" - Iveta Anna Munda (11.klase), sk. V.Armuška
 • III pakāpes diploms Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē Daugavpilī - Daniela Degle (12.kl.), sk. L.Strucinska
 • III pakāpes diploms Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018. m.g. sacensībās florbolā 2002.-2003.g.  dz. zēniem, sk. A.Logins.
 • III pakāpes diploms Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018. m.g. sacensībās florbolā 2006.-2007.g.  dz. zēniem, sk. A.Logins.
 • III pakāpes diploms par dalību jaunatnes iniciatīvu projektā ,,Pašpārvaldes kauss 2017.” Piedalījās 12. klases izglītojamā Patrīcija Naglinska.
 • III pakāpes diploms par dalību BJSS ,,Mārtiņdienas stafetes" 1.,2.klašu izglītojamajiem. sk. A.Logins.
 • Atzinības raksts skatuves runas konkursā "Vuolyudzāni" - Rimantam Jānim Zipkam (3.kl.), sk. V.Igaune, I.Višķere
 •  Pateicība par dalību literārajā konkursā "Andrejam Upītim - 140". Piedalījās 12. klases izglītojamā Dace Gribuste, sk.  B.Trimalniece.
 • Nominācija "Labākie fiziķi" konkursā "Ūdens lāse ir dārgāka par dimantu". Piedalījās K.Miščuka, A.Dzene, S.Plečs, A.Mūrnieks, E.Provejs, O.Krūmiņš. sk. V.Armuška, I.Matule
 • Nominācija "Labākie ārstniecības augu pazinēji" viktorīnā "Meklē atbildi LAtvijas darbā". sk. I.Laduse
26.04. notika pavasara kross starp pilsētas izglītības iestādēm dažādās vecuma grupās un distancēs. Paldies skolotājam Artim Loginam.
2.vieta - Laura Kuzņecova (4.klase) 800m distancē.
2.vieta - Rolands Mulers (4.klase) 800m distancē.
2.vieta - Ērika Stripkāne (6.klase) 1 km distancē,
3.vieta - Madara Dāvida (9.klase) 1,5 km distancē,
3.vieta - Rebeka Kārkliniece (11.klase) 1,5 km distancē.


* * *

Sveicam 2016.-2017. m.g. Rēzeknes Katoļu vidusskolas olimpiāžu uzvarētājus
!

Olimpiādes valstī

 • I pakāpes diploms ķīmijā – Madara Ūdre (9.kl.), sk. Irina Matule.
 • II pakāpes diploms vēsturē – Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Sandra Taranda
 • Atzinības raksts bioloģijā – Madara Ūdre (9.kl.), sk. Vija Armuška.

Olimpiādes novadā

 • I pakāpes diploms Austrumlatvijas 9.-12. klašu atklātajā ķīmijas olimpiādē  Madara Ūdre (9.kl.), sk. Irina Matule.
 • III pakāpes diploms Austrumlatvijas 9.-12. klašu atklātajā ķīmijas olimpiādē  Emīls Timofejevs (12.kl.), sk. Irina Matule.
 • III pakāpes diploms Latgales reģiona 7. atklātajā angļu valodas olimpiādē – Jānis Gailišs (12.kl.), skolotāja Lolita Strucinska.
 • III pakāpes diploms Latgales reģiona 4. atklātajā angļu valodas olimpiādē – Arvis Arbidāns (8.kl.), skolotāja Ilona Soloveiko.
 • Atzinības raksts Austrumlatvijas 9.-12. klašu atklātajā ķīmijas olimpiādē Jānis Gailišs (12.kl.), sk. Irina Matule.
 • Atzinības raksts Latgales reģiona vācu valodas olimpiādē – Marta Kudiņa (8.kl.), skolotāja Lolita Strucinska.
 • Atzinības raksts Latgales reģiona 4. atklātajā angļu valodas olimpiādē – Marta Kudiņa (8.kl.), skolotāja Ilona Soloveiko.
 • Pateicības raksts Latgales reģiona 4. atklātajā angļu valodas olimpiādē –  Madara Ūdre (9.kl.), skolotāja Ilona Soloveiko.

Olimpiādes pilsētā

 • I pakāpes diploms vācu valoda – Marta Kudiņa (8.kl.), sk. Lolita Strucinska.
 • I pakāpes diploms bioloģijā – Madara Ūdre (9.kl.), sk. Vija Armuška.
 • I pakāpes diploms vēsturē – Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Sandra Taranda.
 • I pakāpes diploms latviešu valodā un literatūrā – Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Inese Višķere.
 • II pakāpes diploms ģeogrāfijā – Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Vija Armuška.
 • II pakāpes diploms latviešu valodā – Raivis Zāģeris (4.kl.), sk. Vineta Āboliņa.
 • II pakāpes diploms ģeogrāfijā – Marta Kudiņa (8.kl.), sk. Vija Armuška.
 • II pakāpes diploms ķīmijā – Madara Ūdre (9.kl.), sk. Irina Matule.
 • II pakāpes diploms ķīmijā – Emīls Timofejevs (12.kl.), sk. Irina Matule.
 • II pakāpes diploms fizikā – Jānis Gailišs (12.kl.), sk. Taisija Strode.
 • II pakāpes diploms latviešu valodā un literatūrā – Marta Kudiņa (8.kl.), sk. Lita Klepere.
 • II pakāpes diploms vācu valodā – Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Lolita Strucinska.
 • II pakāpes diploms vizuālajā mākslā – Katrīna Keiša (5.kl.), sk. Līga Uzulnīce.
 • II pakāpes diploms mājturībā un tehnoloģijās – Katrīna Miščuka (6.kl.), sk. Līga Stirāne.
 • II pakāpes diploms mājturībā un tehnoloģijās – Diāna Antonova (6.kl.), sk. Līga Stirāne.
 • III pakāpes diploms ķīmijā – Jānis Gailišs (12.kl.), sk. Irina Matule.
 • III pakāpes diploms bioloģijā – Emīls Timofejevs (12.kl.), sk. Vija Armuška.
 • III pakāpes diploms bioloģijā – Iveta Anna Munda (10.kl.), sk. Vija Armuška.
 • III pakāpes diploms latviešu valodā – Endija Marianna Broliša (3.kl.), sk. Vineta Āboliņa.
 • Atzinības raksts matemātikā – Juris Sprūžs (3.kl.), sk. Vineta Āboliņa.
 • Atzinības raksts vizuālajā mākslā – Laima Andrijevska (8.kl.), sk. Līga Uzulnīce.
 • Atzinības raksts latviešu valodā un literatūrā – Daniela Degle (11.kl.), sk. Biruta Trimalniece.
Dalība konkursos, konferencēs

 • 1. pakāpes diploms Latgales novada skatuves runas konkursā "Vōlyudzāni" - Raina Arbidāne (2.kl.), sk. Valda Igaune
 • 1. pakāpes diploms Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības sekcijā - Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Lolita Strucinska
 • 1. pakāpes diploms cittautu valodniecības (vācu) un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija, Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konferencē - Bernards Kudiņš (12.kl.), sk. Lolita Strucinska
 • 2. pakāpes diploms Latgales novada skatuves runas konkursā "Vōlyudzāni" - Lauma Ritiņa (10.kl.), sk. Valda Igaune
 • 2. vieta pilsētas kokapstrādes tehnoloģiju konkursā "Topi par meistaru 2017" - Dāvids Mikučs Vilcāns (8.kl.), sk. Nikolajs Stefanovičs
 • 3. pakāpes diploms Latgales novada skatuves runas konkursā "Vōlyudzāni" - Katrīna Jermacāne (2.kl.), sk. Valda Igaune
 • 3. vieta pilsētas kokapstrādes tehnoloģiju konkursā "Topi par meistaru 2017" - Ralfs Karpovs (8.kl.), sk. Nikolajs Stefanovičs
 • 3. vieta konkursā "Pazīsti savu organismu" (Rēzeknes 10.-12.kl. skolēniem)Iveta Anna Munda (10.kl.)
 • Atzinības raksts Latgales novada skatuves runas konkursā "Vōlyudzāni" - Dace Gribuste (11.kl.), sk. Valda Igaune

* * *


* * *
Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēnu saņemtie diplomi.

* * *
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 2. un 3. klases skolēnu
sasniegumi MP dienā

2016.  gada 20. septembrī Eiropas sporta nedēļas ietvaros Rēzeknē notika Olimpiskā diena, ko rīkoja Latvijas nacionālā olimpiskā komiteja. Olimpiskās dienas disciplīnā - pretstafetēs - labus sasniegumus uzrādīja Rēzeknes Katoļu vidusskolas 2. un 3. klases apvienotā komanda.
 
Starptautiskās olimpiskās komitejas diplomus saņēma:
2. klases skolēni:

Laura Spiča, Artūrs Zasurcevs, Jānis Šukots, Roberts Smirnovs, Kate Kozlovska, Katrīna Jermacāne, Rimants Zipka .

3. klases skolēni:

Aleksa Dacjuka, Loreta Zaļā, Dāvids Vogulis, Anžela Stripkāne, Juris Sprūžs, Lauris Sosins, Rolands Mulers, Reinis Kuzņecovs, Amanda Ignatjeva - Ivanova, Marika Dubina, Endija Marianna Broliša, Santa Adijāne, Artūrs Smirnovs

 
* * *
Sveicam 2015.-2016. m.g. Rēzeknes pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!2015.-2016. m.g. uzvarētāji Latgales novada olimpiādēs

2015.-2016. m.g. godalgoto vietu ieguvēji konkursos
 

***

Valsts līmeņa skolēnu sasniegumi 2014./2015. m.g. 

Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Olimpiāde

Skolotājs

III pakāpes diplomi
III pakāpeJūlija Platpīre12. kl.Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference,  latviešu valodniecības sekcija Lolita Strucinska
III pakāpeLinda Pudnika12. kl.Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference,  latviešu valodniecības sekcija Lolita Strucinska


Skolēnu sasniegumi Latgales reģionā 2014./2015. m.g. 

Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Olimpiāde

Skolotājs

II pakāpes diplomi
II pakāpeJūlija Platpīre12. kl. cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijaLolita Strucinska
II pakāpeLinda Pudnika12. kl. cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijaLolita Strucinska
Pateicības
pateicībaSanta Vaivere12. kl.cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijaLolita Strucinska
pateicībaLinda Pudnika12. kl.par dalību skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursāIrina Matule
pateicībaEdgars Ježkovs11.kl.par dalību skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursāTaisija Strode


Sveicam 2014./2015. m.g. atklāto olimpiāžu uzvarētājus!

Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Olimpiāde

Skolotājs

I pakāpes diplomi
I pakāpeJūlija Platpīre12. kl. Angļu valodaLolita Strucinska
II pakāpes diplomi
II pakāpeRoberts Deglis 12. kl. Angļu valodaLolita Strucinska
Atzinības
atzinībaEmīls Timofejevs10. kl.FizikaTaisija Strode
atzinībaJānis Gailišs10. kl. Angļu valodaLolita Strucinska

Sveicam 2014./2015. m.g. 
Rēzeknes pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Olimpiāde

Skolotājs

I pakāpes diplomi

I pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

I pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Vācu valoda

Lolita Strucinska

II pakāpes diplomi

II pakāpe

Bernards Kudiņš, uzaicināts uz 32. valsts olimpiādi

10.

Ģeogrāfija

Ilze Kaulakane

II pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Latviešu valoda un literatūra

Lita Klepere

II pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Vācu valodaLolita Strucinska

II pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Vācu valoda

Lolita Strucinska

II pakāpe

Renāte Kupcova

7.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

II pakāpeElizabete Kravale3.

Vizuālā māksla

Iveta Trifonova

III pakāpes diplomi

III pakāpe

Aelita Skromule

8.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

III pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Fizika

Taisija Strode

III pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

III pakāpe

Jānis Gailišs

10.

Bioloģija

Ingrīda Laduse

Atzinības

Atzinība

Emīls  Timofejevs

10.

Fizika

Taisija Strode

Atzinība

Bernards Kudiņš

10.

Vācu valoda

Lolita Strucinska

Atzinība

Roberts Deglis

12.

Vēsture

Sandra Taranda

Atzinība

Linda Pudnika

12.

Latviešu valoda un literatūra

Inese Višķere

Atzinība

Dace Gribuste

9.

Latviešu valoda un literatūra

Biruta Trimalniece

Atzinība

Aelita Skromule

8.

Vācu valoda

Lolita Strucinska

AtzinībaDiāna Antonova4.Vizuālā māksla
 Valda Igaune
AtzinībaIveta Anna Munda8.
Ģeogrāfija

Vija Armuška

 

Godalgotās vietas konkursos

2014.-2015.m.g.

Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Konkurss

Skolotājs

I vieta

Santa Vaivere (12.klase)

Linda Pudnika (12.klase)

Jānis Gailišs (10. klase)

RTU konkurss ķīmijā “Pasaule pieprasa tehniskos prātus”

I.Matule

II pakāpes diploms

Linda Pudnika

12.klase

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Lolita Strucinska

II pakāpes diploms

Aleksejevs Alens (11.klase)

Degle Daniela (9.klase)

Naglinska Patrīcija (9.klase)

Mežārs Andrejs (9.klase)

Višķere Laura (11.klase)

Latgales novada izglītības iestāžu vokāli instrumentālo kolektīvu konkurss

Silvija Slavika

II vieta

Alens Aleksejevs, Edgars Ježkovs, Normunds Kļačics, Raitis Dudenkovs, Ainārs Springa (11.klase)

Raitis Gaveika, Raivis Lontons (12.klase)

Sacensības florbolā

Lilita Podniece

II pakāpe

Renāte Kupcova, Elizabete Ļagušnika, Sabīne Ivanova (7.klase)

Vides izziņas spēļu konkurss “Izzini vidi!”

Krustām šķērsām pa Latviju”

Dace Viša, Vija Armuška

II pakāpe

Agate Vancāne, Madara Ūdre, Vineta Zaiceva, Rihards Petuhovs (7. klase)

Vides izziņas spēļu konkurss “Izzini vidi!”

Pasaules valstis”

Dace Viša, Vija Armuška

III pakāpe

Gerda Juškeviča, Katerīna Marcinkeviča, Viviāna Līpenīte (7. klase)

Vides izziņas spēļu konkurss “Izzini vidi!”

Ceļojums”

Dace Viša, Vija Armuška

III pakāpe

Zāģeris Raivis Vancāns Jēkabs , Vancāns Kristaps Juškevičs Daniels Krists (2.klase), Puncuļs Linards , Kupcovs Adrians (3.klase)

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

Dace Viša

II pakāpes diploms

Ringolds Leontjevs

4.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

III pakāpes diploms

Diāna Antonova

4.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

III pakāpes diploms

Raivis Zāģeris

2.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Atzinības raksts

Sendija Gedusa

3.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Atzinības raksts

Viktorija Truboviča

4.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Atzinības raksts

Santa Vaivere

12.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Atzinības raksts

Sandra Rekele

6.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Atzinības raksts

Lauma Ritiņa

8.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Pateicība

Patrīcija Naglinska

9.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

Pateicība

Vija Latiševa

11.klase

Skatuves runas un konkurss

Valda Igaune

PateicībaLauma Ritiņa8.klaseVizuālās mākslas konkurss Zeimulī «Mana drošība uz ceļa»


kā arī pateicības:

Ančupānu meža parka sakopšana – 8. kl.
«Aizraujošā angļu valoda» - diploms 6. kl., sk. L. Strucinska

Apsveicam Rēzeknes Katoļu vidusskolas deju

kolektīvus ar iegūtajām godalgotajām pakāpēm


Pateicības Rēzeknes Katoļu vidusskolai 2014./2015.m.g.

***

Rēzeknes Katoļu vidusskolas izglītojamo sasniegumi 2013./2014.m.g.

Nr. p.k.

Posms

Olimpiāde

Dalībnieki, klase

Pedagogs

Rezultāts

1.

Rēzeknes pilsētas

Vācu valodas olimpiāde

10.-12. kl.

J. Platpīre            11. kl.

L. Strucinska

Diploms

III vieta

2.

Rēzeknes pilsētas

Bioloģijas olimpiāde

9.-12. kl.

J. Gailišs 9.kl.

I. Laduse

Diploms

II vieta

3.

Rēzeknes pilsētas

Bioloģijas olimpiāde

9.-12. kl.

J. Platpīre 11.kl.

V. Armuška

Atzinība

 

4.

Rēzeknes pilsētas

Vēstures olimpiāde

9.-12. kl.

B. Kudiņš 9.kl.

S. Taranda

Diploms

II vieta

5.

Rēzeknes pilsētas

Vēstures olimpiāde

9.-12. kl.

E. Timofejevs 9.kl.

S. Taranda

Diploms

II vieta

6.

Rēzeknes pilsētas

Fizikas olimpiāde

9.-12. kl.

E. Timofejevs 9.kl.

T. Strode

Diploms

III vieta

7.

Rēzeknes pilsētas

Fizikas olimpiāde

9.-12. kl.

J. Gailišs 9.kl.

T. Strode

Atzinība

8.

Latgales novada

Atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde      5.-6.kl.

M. Kudiņa 5.kl.

L. Klepere

Diploms

I vieta

9.

Rēzeknes pilsētas

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl.

B. Kudiņš 9.kl.

I. Višķere

Diploms

II vieta

10.

Rēzeknes pilsētas

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl.

J. Platpīre            11. kl.

I. Kaulakane

Diploms

III vieta

11.

Rēzeknes pilsētas

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

J. Platpīre             11. kl.

N. Vaļmispiļte

Diploms

I vieta

 

Nr. p.k.

Posms

Konkursi, skates

Dalībnieki, klase

Pedagogs

Rezultāts

1.

Rēzeknes pilsētas

„Matemātika mums apkārt”

12. klase:

Līna Salmiņa

Guntra Daniela Romančuka

Līga Andrijevska

Ieva Leglere

Artūrs Puncuļs

N. Vaļmispiļte

Diploms

Nominācija

„Matemātiski radošākā komanda”

2.

Rēzeknes pilsētas

Interaktīvs karjeras nedēļas pasākums „Vācu valodai ir nākotne”

 

L. Strucinska

Pateicība

3.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums

interaktīvā spēle „Intelekts 4”

11. klase,

10. klase

I. Soloveiko

Diploms

Nominācija

„Videi draudzīgākais priekšnesums”

4.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums „Mans sapņu uzņēmums”

11. klase

M. Mežāre

Diploms

Nominācija

„Vienoti idejas realizācijā”

5.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums angļu valodā „Izvēlies pareizi!”

A. Lamba 9.kl.

I. Soloveiko

Diploms

Nominācija

„The best writers”

6.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums angļu valodā „Izvēlies pareizi!”

M. Duncāne 9.kl.

I. Soloveiko

Diploms

Nominācija

„The best writers”

7.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums angļu valodā „Izvēlies pareizi!”

E.Timofejevs 9.kl.

I. Soloveiko

Diploms

Nominācija

„The best writers”

8.

Rēzeknes pilsētas

Karjeras nedēļas pasākums angļu valodā „Izvēlies pareizi!”

J. Gailišs 9.kl.

I. Soloveiko

Diploms

Nominācija

„The best writers”

9.

Latvijas Republikas

Saeimas aizsardzības, Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas organizētais fotokonkurss ”Mana Lāčplēša diena”

L.Salmiņa

12. kl.

R. Ničiporčika

Atzinības raksts

10.

Rēzeknes pilsētas

Vizuālās mākslas radošais konkurss „Viena Ojāra Vācieša dzejoļa ilustrācija”

M. Kudiņa

5. kl.

S. Deičmane

Diploms

II vieta

11.

Rēzeknes pilsētas

Vizuālās mākslas radošais konkurss „Viena Ojāra Vācieša dzejoļa ilustrācija”

A. Arbidāns

5. kl.

S. Deičmane

Diploms

I vieta

12.

Rēzeknes pilsētas

Vizuālās mākslas radošais konkurss „Viena Ojāra Vācieša dzejoļa ilustrācija”

A. Ūdris

2. kl.

S. Rancāne

Diploms

I vieta

13.

Rēzeknes pilsētas

Skatuves runas konkurss

1.-4.kl.

S. Gedusa 2.kl

V. Igaune

Diploms

II vieta

14.

Rēzeknes pilsētas

Skatuves runas konkurss

1.-4.kl.

D. Antonova 3.kl

V. Igaune

Pateicība

15.

Rēzeknes pilsētas

Skatuves runas konkurss

1.-4.kl.

R. Leontjevs 3.kl.

V. Igaune

Pateicība

16.

Rēzeknes pilsētas

Skatuves runas konkurss

1.-4.kl.

R. Zāģeris 1.kl.

V. Igaune

Pateicība

17.

Rēzeknes pilsētas

Skatuves runas konkurss

1.-4.kl.

V. Truboviča 3.kl.

V. Igaune

Pateicība

18.

Rēzeknes pilsētas

Vokāli-instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss

D. Degle 8.kl.

P. Naglinska 8.kl

A. Aleksejevs 10. kl.

M. Brokāns 12. kl.

A. Puncuļs   12. kl.

S. Slavika

Diploms

I vieta

 

Skolēni - mūsu bagātība

2012./2013. mācību gads

Šī gada 28. februārī skolā notika erudīvijas konkurss "Kas notiek Latvijā" 6.-8. klasēm.
Rīkoja direktora vietniece audzināšanas jomā Renāte Ničipurčika-Guseva un klašu audzinātāji Lolita Strucinska, Inese Višķere un Lita Klepere.

...

...

...

...

...

2011./2012. mācību gads

...

...

Šī gada 8. septembrī Raiņa mājā notika skatuves runas konkurss "Zelta sietiņš".

Sveicam konkursa laureāti 10.klases skolnieci Ievu Legleri, kura šogad "Zelta sietiņu" atveda uz Rēzekni!

Pateicība 3. klases skolniecei Martai Kudiņai un 9. klases skolniecei Violai Šaudiņai!

Paldies skolotājai Vaidai Igaunei!

 

Skolēnu pētniecisko darbu laureāte V. Deksne Latvijas Okupācijas muzejā pēc konkursa “Manas dzimtas vēsture”.

2010./2011. mācību gads

Skolēnu sasniegumi konkursos un projektos

Rēzeknes Katoļu vidusskolas
izglītojamo sasniegumi olimpiādēs 2010./2011. m.g.

N.p.k.

Posms

Olimpiāde

Dalibnieki

Klase

Pedagogs

Rezultāts

1. Pilsētas Vizuālās mākslas I.A. Munda 4. V. Igaune 2. vieta
2. Pilsētas Vācu valodas J. Platpīre 8. L. Strucinska 3. vieta
3. Pilsētas Matemātikas A. Gudkovs 4. V. Igaune 1. vieta
4. Pilsētas Matemātikas J. Trubovičs 5. N. Vaļmispiļte Atzinība

Paldies skolotājām par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu.

Noderīgas saites:
Mācies pats!