RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Pedagogi 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs
2021. / 2022. m.g.

Skolas direktors: Inese Mikaskina
Direktora vietnieks: Lolita Strucinska, Diāna Bogova
Ināra Degle 
1. klase 
Inese Baļčūne  2. klase 
Anita Katkeviča-Šļakota3. klase 
Vineta Āboliņa 4. klase
Lita Klepere, Inese Višķere, Inese Baļčūne Latviešu valoda, Literatūra
Lolita Strucinska, Daina Maslovska Angļu valoda
Lolita Strucinska Vācu valoda
Inna Kudrjavceva Krievu valoda
Inese Mikaskina, Diāna Bogova, Ināra DegleMatemātika
Vija Armuška Ķīmija
Ilze Lukjanova Fizika, Inženierzinības
Vija ArmuškaĢeogrāfija
Jānis VeļičkoMūzika
Skaidrīte BambuleEkonomika
Vija Armuška Dabaszinības, Bioloģija
Sandra Taranda Politika un tiesības
Sandra Taranda, Vladislavs Malahovskis Latvijas un pasaules vēsture
Kaspars Nagle Sports
Nikolajs Stefanovičs, Vineta Āboliņa Mājturība un tehnoloģijas
Diāna BogovaInformātika, datorzinības
Daina ManuškoVizuālā māksla
Sandra GaveikaSkolotājs logopēds
Inese VišķereSpeciālais pedagogs
Rita OrskaSkolas psihologs
     
***
Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolotāju kolektīvs, 2021. / 2022. m. g.***Noderīgas saites:
Mācies pats!