RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Pedagogi 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs
2017. / 2018. m. g.

Skolas direktors: Inese Mikaskina
Direktora vietnieks: Vija Armuška
***

Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolotāju kolektīvs, 2013. / 2014. m. g.***


***

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam


***

 Skolotāji ekskursija uz Daugavpili 2012.gada septembrī

***

Skolotāju diena 2012. gada 4. oktobrī

Noderīgas saites

Mācies pats!