RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Pedagogi 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs
2022. / 2023. m.g.

Skolas direktors: Inese Mikaskina
Direktora vietnieks: Lolita Strucinska, Diāna Bogova
Vineta Āboliņa 1. klase 
Ināra Degle   2. klase 
Inese Baļčūne 3. klase 
Anita Katkeviča-Šļakota 4. klase
Lita Klepere, Inese Višķere, Inese Baļčūne Latviešu valoda, Literatūra
Lolita Strucinska, Ilona Soloveiko Angļu valoda
Lolita Strucinska Vācu valoda
Inna Kudrjavceva Krievu valoda
Inese Mikaskina, Diāna Bogova, Ināra DegleMatemātika
Vija Armuška Ķīmija
Ilze Havi Fizika, Inženierzinības
Vija ArmuškaĢeogrāfija
Jānis MežinskisMūzika
Vija Armuška Dabaszinības, Bioloģija
Sandra Taranda Sociālās zin.un vēsture
Sandra TarandaLatvijas un pasaules vēsture
Kaspars Nagle Sports
Nikolajs Stefanovičs, Vineta Āboliņa Dizains un tehnoloģijas
Diāna Bogova, Natālija ŠeverjovaDatorika
Solvita OtraškevičaVizuālā māksla, Kultūras pam.
Sandra GaveikaSkolotājs logopēds
Inese VišķereSpeciālais pedagogs
Rita OrskaSkolas psihologs
Lita Klepere, Inese VišķereTicības mācība
     
***
Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolotāju kolektīvs, 2021. / 2022. m. g.***Noderīgas saites:
Mācies pats!