RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Skolēni

2019./2020.m.g. skolā mācās 120 izglītojamais no Rēzeknes pilsētas, 36 izglītojamie no Rēzeknes novada. 

Vidējais izglītojamo skaits klasē ir 14.

2012./2013. m. g. izglītības iestādē mācās izglītojamie no 5 pašvaldībām.

 

 

 

Noderīgas saites:
Mācies pats!