RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2019./2020. m.g.


Projekta „Skolas soma” ietvaros 6. un 7. klases izglītojamie apmeklē muzikālu izrādi “Sniegavīrs Olafs“ (21.12.)
Lai uzburtu pirmssvētku sajūtu, Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6.un 7.klases skolēni devās uz Latgales vēstniecību Gors. 2019.gada 21.decembrī iniciatīvu projekta „Skolas soma” ietvaros viņi apmeklēja muzikālu izrādi “Sniegavīrs Olafs“. Jautrais sniegavīrs Olafs no populārās animācijas filmiņas “Frozen” jeb “Ledus sirds” ieradās, lai izklaidētu savus fanus. Sniegavīrs uzbūra pirmssvētku sajūtu un izklaidēja savus mazos un lielos skatītājus.


Ziemassvētku koncerts. (19.12.)
 Laikā, kad ārā valda tumsa, migla un drūmums, ikviens savā sirdī gaida brīnumu, brīnumu, ko nesīs Ziemassvētki, jo Ziemassvētki ir gaismas svētki. Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolas saime piedzīvoja šo brīnumu 2019.gada 19.decembrī. Šajā dienā, kad visus beidzot iepriecināja ziemīgā saulīte, brīnišķīgais eņģelis Raina Arbidāne pastāstīja klātesošajiem par Jēzus Bērniņa piedzimšanu, kur jaukās dzejas rindas mijās ar sirsnīgām Ziemassvētku dziesmām, ko izpildīja skolas koris Scintilla. Kā izrādās, Ziemassvētku noskaņu var radīt arī ar deju soļiem. Šo sajūtu uzbūra 6.-7.klašu deju kolektīvs Nexilis. Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis aicināja visus sagaidīt Jēzus Bērniņa piedzimšanu baznīcā. Koncerta otrajā daļā skolas direktore I.Mikaskina sveica skolēnus, kuri 1.semestra laikā ir uzrādījuši labas, teicamas un izcilas sekmes, un pateicās vecākiem par atbalstu skolai.


“Robo Hub” robotikas nodarbības 1. –5. klasei (16.12.)
Tehnoloģijas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tādēļ arī Rēzeknes Katoļu vidusskola informātikas gada ietvaros ir organizējusi robotikas skolas ROBO HUB nodarbības. ROBO HUB spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot bērns iemācās loģiski un radoši domāt. Robotikas nodarbībās bērni mācās divās vecumu grupās t.i. 1.-2. klases un 3.-5. klases. Bērni strādā uz pāra ar vienu robotikas konstruktoru un vienu Apple planšetdatoru. Mazie bērni 1.-2. klase būvē robotus izmantojot Lego Education WeDo 2.0 robotikas komplektus un lielie bērni 3.-5. klase darbā izmanto Lego Mindstorms EV3. Šie roboti tiek plaši pielietoti robotikas sacensībās visā pasaulē. Nodarbību tēmas ir unikālas un neatkārtojas. Skolā šādas nodarbības norisināsies vienu reizi mēnesī visa gada garumā.

6.klase piedalās Voldemāra Vogula dzejas krājuma „Dzeiveibas sola” prezentācijā Latgales Kultūrvēstures muzejā (13.12.)
2019. gada 13.decembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā notika Voldemāra Vogula dzejas krājuma „Dzeiveibas sola” prezentācija. Kopā ar daudziem dzejas cienītājiem pasākuma viesu vidū bija arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6.klases skolēni. Jāatzīst, ka viņu devums bija gana nozīmīgs, jo V.Vogula mazbērni Elizabete un Dāvids kopā ar saviem skolas biedriem iepazīstināja klātesošos ar autora dzeju. Izvēlētie dzejoļi raksturoja Latgales dabas skaistumu, mālainās zemes spēku un aktualizēja ģimenes vērtības. Lielākā daļa skolēnu pirmo reizi piedalījās šāda veida pasākumā muzejā un priecājās par iegūto autora autogrāfu. Paldies Vogulu ģimenei par uzaicinājumu un laipno uzņemšanu. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei Balčunei par bērnu sagatavošanu. Paldies 6.klases audzinātājai Lolita Strucinskai.

Putras diena sakumskolas skolēniem

Svētku pasākums veltīts Latvijas Valsts dibināšanas 101. gadadienai (15.11.)
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts. Laikā, kad tiek svinēti Latvijas valsts svētki, arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolotāji, izglītojamie un viņu vecāki piedalījās un kļuva par šī notikuma līdzveidotājiem. 15.novembrī mēs sarūpējām savu dāvanu – skolas saime no svecītēm izveidoja Latvijas valsts kontūru un kopā skaitījām lūgšanu Latvijai. Pēc tam sekoja svētku koncerts, kuru atklāja skolas dibinātājs, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Paldies koncerta dalībniekiem par muzicēšanas prieku! Paldies skolotājiem, kuri savus audzēkņus koncertam bija sagatavojuši ļoti labā kvalitātē! Paldies skolēnu vecākiem, kuri mērķtiecīgi vada un atbalsta savus bērnus, lai viņi sasniegtu arvien jaunas virsotnes! Sveicam Latvijas valsts svētkos! 

2. klases izglītojamie Bruņoto spēku parādē pie Māras pieminekļa. (07.11.)
Projekta „Skolas soma” ietvaros 5. klases izglītojamie apmeklē izrādi bērniem "Māja zem varavīksnes". (26.11.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 5. klases skolēni 26. novembrī devās uz Latgales vēstniecību Gors, kur iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja izrādi bērniem "Māja zem varavīksnes". Vērojot galveno varoņu Sunīša un Kaķes mūžīgo ķīvēšanos, bērni saskatīja līdzību ar sevi, savu klasi un ģimeni. Taču visi atzina, ka draudzība, kas tika parādīta izrādē, tā ir īstenā vērtība.
Projekta „Skolas soma” ietvaros 7.-11. klašu izglītojamie apmeklē filmas Dvēseļu putenis seansu. (13.11.)
13. novembrī Patriotisma nedēļas ietvaros Rēzeknes Katoļu vidusskolas 7.-11. klases skolēniem, pateicoties iniciatīvai Latvijas skolas soma bija iespēja doties uz filmas Dvēseļu putenis seansu Latgales vēstniecībā Gors. Filma lika skolēniem ieskatīties simta gadus senā vēsturē un izjust tā laika notikumus dzīvojot līdzi filmas galvenajam varonim Artūram, kas 17gaduvecumādevās aizstāvēt savu valsti. Izglītojamie pēc filmas noskatīšanās atzina, kā tā esot bijusi ļoti smaga, bet tajā pat laikā interesanta un pamācoša. Skolēni secināja, ka filmā redzētais noteikti noderēs vēstures stundās un palīdzēs labāk izprast tā laika vēstures notikumus.

Lāčplēša dienai veltītas stafetes (08.11.)
8. novembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika Lāčplēša dienai veltītas stafetes. Mūsu skolas zēni pierādīja savu spēku, izturību un veiklību aktīvi sportojot un tajā pat laikā parādīja savas zināšanas atbildot uz jautājumiem par Latvijas un Rēzeknes vēsturi. Veiksmīgākās komandas un skolēni saņēma pateicības rakstus.
Mārtiņdienas stafetes 2.-3.kl. (07.11.)

Dalība ebreju projektā "Mūsu kopīgā vēsture.Ceļi un likteņi" (13.10.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolai jau trešo gadu ir izveidojusies veiksmīga sadarbības ar Rīgas ebreju biedrību, pateicoties kurai, mūsu skolas skolēniem ir iespēja iepazīt dažādu tautu kultūru, vēsturi un tradīcijas. Šogad mūsu skolas skolēni iesaistījās projektā "Mūsu kopīgā vēsture.Ceļi un likteņi". Projektā ir iesaistītas vairākas skolas, Rīgas Šimona Dubnova ebreju vidusskola, Rīgas ukraiņu vidusskola, Majoru vidusskola, Jaunjelgavas vidusskola un mēs, Rēzeknes Katoļu vidusskola. Projekta ietvaros skolēni veido projekta darbus par dažādām, ar ebreju kultūru un vēsturi saistītām tēmām. Šogad mūsu skola veidoja projekta darbus par Rēzeknes Zaļo sinagogu un Barkānu ģimeni, kas bija viena no ebreju glābēju ģimenēm, kas palīdzēja ebrejiem 1940ajos gados. Pateicoties projektam 6 . oktobrī mūsu skolēni ciemojās gan Rīgas ebreju vidusskola, gan ukraiņu vidusskolā, kur iesaistoties dažādās aktivitātēs iepazina citu tautu kultūru un tradīcijas, kā arī ieguva jaunus draugus. 13. oktobrī visas projektā iesaistītās skolas, kā arī projekta eksperti, vēstures un kultūras pētnieki no ebreju biedrības ciemojās pie mums Rēzeknē. Pēc dažām jautrām aktivitātēm mūsu skolā ciemiņi apskatīja pilsētu apmeklējot gan Zaļo sinagogu, gan pilskalnu, gan Latgales vēstniecību Gors. Nākamā tikšanās bija 27. oktobrī, kad visi projekta dalībnieki devās uz Rīgas sinagogu, kur prezentēja savus projekta darbus. Mūsu skolēni atzīst, ka pateicoties projektam viņi ir iemācījušies daudz jauna par Latgales un Latvijas vēsturi, ieguvuši jaunus draugus un paziņas, kā arī iepazinuši citu tautu kultūru.

Labo darbu nedēļa. (07.10.-11.10.)
Labo darbu nedēļas ietvaros Rēzeknes Katoļu vidusskolas 10. un 11. klases skolēni nolēma rīkot labestības tirdziņu. Skolēni paši pagatavoja vafeles un citus saldumus, ko par ziedojumiem pārdeva skolā. Visu saziedoto naudu paši 10. un 11. klases skolēni nolēma ziedot labdarībai. Pateicoties bērnu un vecāku atsaucībai un atbalstam vidusskolēniem izdevās savākt 135 eiro, kas tiks ziedoti biedrībai "Enģeļi ar mums", kas darbojas Rēzeknē ar mērķi sniegt atbalstu vecākiem un bērniem, ar īpašām vajadzībām. 10. un 11. klases skolēni un audzinātājas saka lielu paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par sniegto atbalstu.
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6.klases skolēni Labo darbu nedēļas laikā garos starpbrīžus pavadīja kopā ar 1. un 2. klases skolēniem. Skolēni pirmdien saplānoja aktivitātes. Otrdien 2.klases un trešdien 1.klases zēni aktu zālē sportoja, piedalījās stafetēs, bet attiecīgi šo klašu meitenes no papīra gatavoja sunīšus, tos izkrāsoja, kā arī spēlēja spēles. Ceturtdien 2.klases zēni un piektdien 1.klases zēni strādāja grupās un meklēja atšķirības, gatavoja sunīšus no papīra, bet meitenes zālē spēlēja spēles, piedalījās stafetēs. 6.klases skolēni atzina, lai arī šīs nedēļas laikā viņiem pašiem izpalika tradicionālie garie starpbrīži, tomēr viņi jūtas gandarīti un secināja, ka viņi prot savaldīt, izskaidrot, iepriecināt un ieinteresēt jaunāko klašu skolēnus. Nepieciešamības gadījumā viņi būtu ar mieru aizvietot skolotājus! 6.klases audzinātāja ar gandarījumu atzīst, ka bija patīkami novērot skolēnus, pārliecināties par to, ka viņi spēj uzņemties atbildību, prot plānot un organizēt aktivitātes.
Sākumskolas klases rīkoja lapu grābšanas talkas skolas pagalmā.

Lekcijas Valsts policijas pārstāvja vadībā. (08.10.)

Skolotāju diena. (04.10.)

9.-11.kl. vizītē uz Rēzeknes zaļo sinagogu. (02.10.)

8.kl.Mammadaba projekts Ančupānos (30.09.)

Miķeļdienas tirdziņš. (30.09.)

Sākumskolas ekskursija projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros (27.09.)
27. septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas sākumskolas skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz z/S Kotiņi, kur varējām ieskatīties grauda ceļā līdz maize, uzzināt kā top dažādu graudaugu un pākšaugu milti, kur tie glabājas līdz nonākšanai veikalu plauktos, un apskatīt ražošanai nepieciešamo lauksaimniecības tehniku. Tad devāmies uz Rekovas dzirnavām, kur baudījām un degustējām dažādus ēdienus, kuri pagatavoti no z/S Kotiņi ražotās produkcijas: pupu miltiem, pērļu grūbām un eļļas. Pēc gardās maltītes baudīšanas devāmies uz Viļaku, kur Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē kinologi demonstrēja, kā suņi meklē aizliegtās vielas, ķer noziedzniekus un demonstrēja dažus apmācības trikus. Pēc nelielas atpūtas pie Viļakas ezera devāmies aplūkot Viļakas katoļu baznīcu. Priecīgi un uzzinājuši daudz jauna un interesanta, devāmies mājup!

Tikšanās, radošā darbnīca ar dzejnieci I. Atpili-Jugani. (26.09.)

     Vyss apladoj.
Jiuti, ka dabasi nusalaiž i īsagulst tevī.
Tu esi dzeja.
Vibrej
Septeni pakolni.
A puori
Sārsna.
/ I. Atpile- Jugane/
    26. septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolā Dzejas dienu ietvaros viesojās dzejniece Ineta Atpile-Jugane. Ineta skolēniem pastāstīja, kā viņa kļuva par dzejnieci. Tika uzsvērts, ka grūtākais nav rakstīšana, bet uzdrīkstēšanās savu dzeju lasīt klausītājiem un atzīt to, ka tu esi šīs dzejas autors.
    Skolēniem tāpat tika piedāvāti dažādi dzejas radīšanas veidi, kurus skolēni izmēģināja, un, kā paši apgalvoja, ka rakstīt nav viegli, bet interesants ir pats process un galarezultāts. Skolēni dalījās ar saviem garadarbiem.
    Noslēgumā dzejniece novēlējas skolēniem rakstīt, uzdrīkstēties un rakstīt. Jo vārds ir vissvarīgākais, tas var pacelt debesīs vai arī nolīdzināt līdz ar zemi.

Sv. Mise Aglonā pieminot pāvesta Franciska vizīti Latvijā. (24.09.)

Tēva dienas stafetes 1. – 4. klasēm. (20.09.)


Eksursija Verēmu pagasta “Sarkaņkalnā” 6.kl.skolēniem (12.09.)

     2019. gada 12.septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6.kases skolēni piedalījās “Latvijas Finiera” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” rīkotajā izglītojošā ekskursijā, lai iepazītos ar meža apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari Latvijā!
    Visas dienas garumā Rēzeknes novada Verēmu pagasta “Sarkaņkalnā” pasākuma organizatoru un sadarbības partneru sagatavotajās informatīvajās pieturās skolēnus sagaidīja meža nozares profesionāļi. Skolēni, apmeklējot pieturas, piedalījās izglītojošās aktivitātēs un uzzināja daudz ko jaunu par mežu, tajā sastopamajiem kokiem un dzīvniekiem, kā arī šo dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tiks demonstrēta meža uguns apsardzības un meža apsaimniekošanas tehnika, plašais Latvijā ražoto koksnes produktu klāsts un to izmantošana pasaulē, kā arī skolēni varēja uzzināt par iespējām apgūt ar meža nozari saistītas specialitātes. Ekskursijas noslēgumā mums bija iespēja kopīgā piknikā pie ugunskuriem remdēt izsalkumu ar līdzņemtajām pusdienām, kā arī iegādāties siltu ēdienu uz vietas.

LVM meža ekspedīcija 6.kl. skolēniem (10.09.)

     2019.gada 10. septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6.klases skolēni piedalījās pasākumā “LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA” Taudejāņos. Skolēniem tika dota iespēja pārbaudīt un pielietot savas zināšanas, nosakot koku vecumu, mērot koku augstumu, aprēķinot, cik eglīšu jābūt iestādītām vienā hektārā, lai to varētu uzskatīt par pilnvērtīgu jaunaudzi. Neizpalika arī sportiska aktivitāte, kad skolēni ar prieku un entuziasmu retināja jaunaudzi un atbrīvoja to no nevēlamajiem kokiem. Izvērtējot piedāvātās tematiskās pieturas, viennozīmīgi par favorītu tika atzīta pietura BŪVĒJAM ZAĻI - VAI NO KOKA VAR UZBŪVĒT DEBESSKRĀPI UN KĀ UZBŪVĒT KOKA TILTU BEZ NAGLĀM? Izrādījās, ka var. Var ne tikai uzbūvēt, bet arī pāriet pāri. Katrā pieturā mūs sagaidīja Latvijas valsts mežu pārstāvis, kurš iepazīstināja mūs arī ar pienākumiem, kurus veic ikdienā. Izrādījās, ka mežsaimniecības nozarē sastopamas dažādas profesijas (mežzinis, meža mašīnu operatori, meža teritoriju plānotāji, programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operatori, motorzāģu operatori, mežsaimniecības tehniķi u.c.). Latvijas valsts mežu darbinieki bija parūpējušies arī par piknika vietas ierīkošanu un ugunskuriem, lai pēc 1.2 km garas izzinošas pastaigas varētu uzcept kādu desiņu vai kārumu.

Zinību diena. (02.09.)

     2019.gada 2.septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas aktu zālē noritēja tradicionālā "Zinību diena".