RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2018./2019. m.g.

Sveicam Tevi, Latvija! (15.11.)

Glabāt un sargāt. Būt nomodā.
Gaismu uzturēt, nepazaudēt, nepalaist pasaules vējos…
Būt arvien brīviem brīvā valstī…
Svecīšu liesmiņās uzausta josta vijas Latvijas kontūrā…
Tikai nosargāt mīļo zemi un pašiem degt mīlestībā, pašiem būt gaismā!
Sveicam Tevi, Latvija!  
Vārdu autore: Lita Klepere

Lāčplēša dienai veltīts pasākums "Rekords Latvijai" (09.11.)

    Novembris ir svētku mēnesis Latvijai, kad svinam valsts dzimšanas dienu un atceramies 1919. gada Brīvības cīņas, kuru laikā mēs izcīnījām reālu brīvību savai zemei. 11. novembrī allaž atceramies šos notikumus un godinām karavīrus - Brīvības cīņu dalībniekus. Arī Rēzeknes Katoļu vidusskolā 11. novembra godināšana ir kļuvusi par tradīciju. Šogad 6.-9. klašu skolēniem pasākumā "Rekords Latvijai", gluži kā karavīriem, bija iespēja atklāt savas fiziskās un intelektuālās spējas. 6 stacijās komandas sacentās, risinot uzdevumus par Latvijas vēsturi un pildot dažādus spēka vingrinājumus, lai Latvijas simtgadē visi kopā uzstādītu savas skolas un arī savus personīgos rekordus! Paldies skolotājiem Sandrai Tarandai un Artim Loginam par pasākuma organizēšanu. Paldies arī sacensību tiesnešiem - 10. un 12. klašu izglītojamajiem.

Mārtiņdienas stafetes 2.-3. klašu skolēniem (08.11.)

    Kā ik katru gadu, arī šogad mūsu skolas 2.-3.klašu skolēni Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā rādīja veiklību Mārtiņdienas stafetēs, sacenšoties ar vairākām citām pilsētas skolām, iegūstot 3. vietu. Satraukumi un pārdzīvojumi par saviem komandas biedriem raisīja ikvienā dažādas emocijas. Paldies skolotājam Artim Loginam par skolēnu sagatavošanu sporta aktivitātēm!

Visu svēto diena 3.-4. klašu skolēniem (05.11.)

    Visu svēto diena ir diena, kad pieminām visus svētos. 3.-4.klašu skolēni 5. februārī īpaši godināja tos svētos, kurus jau pazīst un mīl un, kuri ir pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu. Stāstos, dziesmās, mīklās un rotaļās vēlreiz no jauna atsaucām atmiņā, ka it visa Kristus dzīve, bija nemitīga mācība - gan Viņa klusēšana, brīnumi, darbi, lūgšana, gan Viņa mīlestība pret cilvēkiem, gan īpašā labvēlība pret ikvienu. Šie svētki mums ikvienam atgādināja, ka Dievs mīl visus.

Skolas aizbildņu, visu svēto diena. (06.11.)

    Šī gada 5.un 6.novembrī Katoļu vidusskolā norisinājās pasākumi, kas saistīti ar Visu svēto dienu. Kā Baznīcas mācībā minēts, svētie savās likteņgaitās centušies sekot Jēzus mācībai, kas rodama Svētajos Rakstos jeb Bībelē, tur guvuši padomus, atziņas, mācījušies, kā iemantot mūžīgo dzīvi.
    6.novembrī tika meklēta saikne skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem ar Svētajiem Rakstiem, jo ikviens arī mūsdienās tiek aicināts uz svētumu. Var padomāt par aicinājumu uz svētumu karjeras ceļā, sociālā statusa iespējās, ko prezentē dažādās Svēto Rakstu personības. Varbūt kādam šķitīs savādi-kā gan Svētie Raksti varētu būt saistāmi, piemēram, ar sportu? Bet Bībelē pietiekami daudz aprakstītas fiziskās aktivitātes, sākot ar reālām cīņām, ceļojumiem, fiziskiem pārbaudījumiem, sacensībām, reizēm ar brīnumainiem, ļoti aizraujošiem notikumiem, kuros varoņiem jāiztur kārdinājumi, jāuzvar vispirms karš sevī.
    Tā bija jauna iespēja radošajās darbnīcās palūkoties uz Dieva Vārdu, Bībeles notikumiem, varoņiem no citas perspektīvas.
    #Jeremija 6:16# Tā saka Tas Kungs: "Uzlūkojiet dzīves ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai dvēselei!”


Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklētās izrādes.

Rēzeknes Katoļu vidusskola ir aktīvi iesaistījusies iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Šī gada 5. novembrī Rēzeknes teātris Joriks atkal aicināja Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēnus pie sevis. Šoreiz 1. klase iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās ciemos pie tēta Lāča, mammas Antilopes un viņu bērniem – Lapsēna un Irbītes uz “Drebošo telti”. Izrādes laikā skolēni līdzdarbojās zīmējot, dejojot un dziedot seno indiāņu teltī.

Visā Latvijā no 15.-19. oktobrim notika Labo darbu nedēļa. Arī Rēzeknes Katoļu vidusskola aktīvi darīja labus darbiņus.

Oktobris mūs priecē ne tikai ar sārtiem āboliem un krāšņajām mārtiņrozēm, bet arī ar labajiem darbiem, ko visu nedēļu, no 15. līdz 19. oktobrim, veica Rēzeknes Katoļu vidusskolas izglītojamie un skolotāji. 1. – 4. klašu skolēni devās uz Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centru, lai tā iemītniekus iepriecinātu ar nelielu koncertu. Deklamējām dzejoļus, dziedājām un dejojām, radot prieku ikvienam šajā skaistajā un saulainajā rudens dienā. Skolēni priecājās par labi padarītu darbu un iespēju sniegt pozitīvas emocijas arī citiem.
Tāpat kā iepriekš arī šogad mūsu 5.,6.klašu skolēni ar nepacietību gaidīja un gatavojās” Labo darbu nedēļai „ Nav lielāka prieka un gandarījuma kā tas , ko dod labi padarīta darba sajūta, kopā darbošanās prieks un priecīgu cilvēku sejas. Lai paveiktu iecerēto, skolēni jau laicīgi gatavojās, vācot kastaņus. Kad tie bija savākti un izkaltēti, varēja ķerties klāt labajam darbam „Sveiciens pirmklasniekam!” Šoreiz vēlējāmies iepriecināt mūsu skolas mazākos, pirmklasniekus. Lai viņi caur dabas materiālu un spēļu palīdzību ar prieku apgūtu prasmes latviešu valodā un matemātikā. Rezultātā tapa burtu un ciparu, kā arī matemātisko zīmju un latvju zīmju komplekti. Tie tika uzzīmēti uz pašu rokām vāktajiem kastaņiem. Pēc spēļu sagatavošanas devāmies pie pirmklasniekiem, lai kopā izspēlētu pirmo kārtu. Prieks mums par paveikto un prieks mūsu mazākajiem par neparastām, kastanīgajām spēlēm. Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
7.klase labdarības nedēļas ietvaros ņēma aktīvu līdzdalību. Skolēni no ziedoja savas rotaļlietas, mantas, galda spēles, zīmēšanas piederumus. Pasākums visiem ļoti patika un visi bija priecīgi par paveikto darbiņu.
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 8. klases skolēni ,,Labo darbu,, nedēļas ietvaros, uzkopa Rēzeknes Sirds katedrāles apkārtni un skolas pagalmu. Saulainais rudens mums ļāva priecāties par silto laiku un košajām koku lapām. Nu koku lapas ir nobirušas un savāktas. Labi padarīts darbiņš! 8.klases skolēni ziedo drēbes, rotaļlietas,lai iepriecinātu Rēzeknes patversmes bērnus. Aktīvakie ziedotāji: M.Studena, R.Dimpere, E.J.Munda, A.Prusakova un A.Dzene. K.Miščuka ziedoja sedziņas, kuras paredzētas dzīvnieku patversmei.
9. un 10. klašu izglītojamie kopā ar skolotājām D.Bogovu un I.Soloveiko nolēma doties uz slimnīcu un iepriecināt tur esošos cilvēkus ar siltiem vārdiem un dāvanām. Nedēļas ietvaros izglītojamie taisīja papīra ziedus. Liels paldies skolotājai Ilonai Soloveiko, kura sagādāja mums sulīgus pašmāju ābolus. Visus šos labumus likām grozos un devāmies uz Rēzeknes slimnīcu, kur dāvinājām šīs dāvanas un labu garastāvokli pacientiem, kā arī apkalpojošajam personālam. Izglītojamie, pēc šī pasākuma komentēja : „izejos no ēkas, mēs visi sajutām vieglumu un pacilātību, kā arī iedvesmu, lai varētu darīt labu arī turpmāk. Paldies jāsaka arī Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem par laipno sagaidīšanu un atbalstu.
Nākamajā dienā, piektdien, 9.klases izglītojamie kopā ar audzinātāju D.Bogovu, devās uz Rēzeknes Mākslas namu jeb Rēzeknes Skrundu, lai sakoptu apkārtējo vidi. Māksas nama darbinieki aicināja mūs iepazīties ar mākslas darbiem un pastāstīja daudz interesantu faktu. Kad bijām apskatījuši izstādi, ķērāmies pie darba. Tika sagrābtas lapas, salasīti sausie zari. Izglītojamo komentāri par pasākumu bija: „Šādi pasākumi satuvina klasi, īpaši, ka pēc labi padarīta darba varējām sarīkot pikniku un baudīt līdzpaņemto mielastu. Kopumā šis pasākums deva mums vielu pārdomām par to, ka nemaz nav tik smagi kādam palīdzēt. Kā arī, ka katrs labais darbs dod iedvesmu darīt labu vēl vairāk un vairām”. Liels paldies Proveju ģimenei par atbalstu šī pasākuma organizēšanā.
Labo darbu nedēļā, 12.klase, devās uz Valsts Asinsdonoru centru Rēzeknē - VADC Latgales filiāli Rēzeknes slimnīcā (18.novembra ielā 41, 4. stāvā). Viņus laipni sagaidīja Latgales filiāles direktors Sergejs Šimovs , informējot par to, kā notiek donoru pieņemšana, kāda ir noteiktā kārtība. Notika arī mācību ekskursija pa dažādām telpām, tika stāstīts, kas notiek tālāk ar donoru nodotajām asinīm. Tā kā dažiem vēl nebija 18 gadu, tad nebija iespējams vēl kļūt par donoru. Bet tie skolēni, kuri to izdarīja, jutās ļoti gandarīti, ka arī tā ir iespējams palīdzēt citiem, pat pilnīgi svešiem cilvēkiem.


Profesiju spēle 1. un 2. klašu izglītojamajiem (19.10.)

19. oktobrī 1. un 2. klases skolēni, Karjeras nedēļas ietvaros, pulcējās, lai kopā izspēlētu profesiju spēli. Jautrā un atraktīvā veidā tika sniegtas atbildes uz jautājumiem un attēloti dažu profesiju pārstāvji. Vislielāko jautrību izpelnījās dizaineru konkurss, kurā vienam no komandas dalībniekiem bija jāizveido tērps no tualetes papīra. Pasākuma noslēgumā tika spēlētas kustību rotaļas par dažādām profesijām.

Radošās darbnīcas ar grāmatas "Meikuleņš īpazeist omotus" teksta autori Meldru Gailāni un mākslinieci Līgu Mundu (15.10.)

    Rudenim raksturīgā rosība 15. oktobrī bija novērojama Rēzeknes Katoļu vidusskolā, kur radošās darbnīcas vadīja grāmatas "Meikuleņš īpazeist omotus" teksta autore Meldra Gailāne un māksliniece Līga Munda.
    5.un 6.klases skolēni iepazinās ar grāmatas galveno varoni lācēnu Meikuleņu (kurš bija lācim neraksturīgā krāsā- pelēks), iejutās aktieru lomās, lasīja tekstu latgaliski un iemēģināja savas rokas dažādu arodu veikšanā: taisīja podus (skolēni no plastilīna veidoja tekstā saklausītos priekšmetus), pina klūgas (skolēni pina grāmatzīmes). Māksliniecēm bija paredzētas vēl vairākas aktivitātes, caur kurām skolēni varētu iepazīt senos arodus, taču zvans uz nākamo stundu bija nepielūdzams.
    Rēzeknes Katoļu vidusskolas 5.un 6.klases skolēni un skolotājas I. Višķere un L.Strucinska saka jo lielu paldies M.Gailānei un L.Mundai par radošumu, entuziasmu un mums veltīto laiku.

Ekskursiju uz Līgatni 5.-6. klašu izglītojamajiem (28.09.)

    Lai arī 28.septembra rīts mūs visus pārsteidza ar spēcīgu vēju un lietu, tas nemazināja prieku par gaidāmo mācību ekskursiju uz Līgatni, lai sajustu un izbaudītu rudens smaržu Vidzemē. Trīs stundu ilgajā brauciena laikā mēs novērojām, cik ātri var mainīties laika apstākļi, kad lietus mijās ar sauli un gaišzilās debesis vienā mirklī kļuva pelēkas. Taču, pateicoties ērtajam Rēzeknes Satiksmes autobusam un atsaucīgajam šoferim, mūsu noskaņojumu tas neietekmēja.
    Daudzi no mums Līgatni apciemoja pirmo reizi. Īpašs pārsteigums bija vēsturiskās papīrfabrikas strādnieku koka rindu mājas Skolaskalnā, kur savulaik atradusies arī Līgatnes skola. Tagad vienā no šādām mājām iekārtota arī Līgatnes Amatu māja, kur ir apskatāma vietējo amatnieku darbu izstāde un regulāri notiek amatnieku meistardarbnīcas. Mums bija dota iespēja darboties trijās darbnīcās: vannas bumbu veidošanas, akmens magnētu apgleznošanas un rokassprādžu darināšanas darbnīcā. Neviltots prieks bija par to, ka mēs varējām ņemt līdzi pagatavotos suvenīrus.
    Tālāk mēs devāmies uz Tīklu parku, kurš ir vienīgais šāda veida tīklu parks kokos Baltijā. 4–7 m augstajos tīklu labirintos varēja gan kārtīgi izskraidīties, gan atlaisties un relaksēties.
    Ievilkuši elpu un atpūtinājuši kājas, mēs devāmies pa apmēram 4 km garām Līgatnes dabas takām palūkoties uz meža dzīvniekiem. Lāču puikas, lūsis, meža cūkas, stirnas, āpsis, pūces pagodināja mūs ar savu klātbūtni un ļāva sevi iemūžināt bildēs. Tie skolēni, kuriem vēl bija enerģija un spēks , uzkāpa 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vēroja Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.
    Mēs pārliecinājāmies, ka rudens ir sācis apgleznot Latviju un ka rudens lapu košais paklājs vienlīdz skanīgi čaukst kā Vidzemē, tā arī mūsu mājās Latgalē.
 Rēzeknes Katoļu vidusskolas 5. un 6.klases skolēni,
skolotājas L.Strucinska un I.Višķere

Eiropas sporta nedēļas ietvaros tautas bumbas sacensība (27.09.)


1. klasei “Supervaronis” (26.09.)

    26. septembrī ciemos pie RKV 1. klases skolēniem bija atnākusi Superanna no valsts policijas. Viņa pastāstīja par drošību mājās un uz ielas. Skolēniem bija jāatbild uz Superannas jautājumiem par rīcību bīstamās situācijās. Kad bijām atbildējuši uz visiem pieciem jautājumiem, un policijas darbinieces bija pārliecinājušās par skolēnu zināšanām, katrs bērna varēja iejusties supervaroņa tēlā un izgatavot sev supervaroņa masku. Paldies par iespēju apgūt drošības jautājumus jautrā un interesantā veidā!

Vladislava Rubuļa pieminekļa atklāšanu Miera kapos (21.09.)


Mācību stunda 6.kl. ”Drošība internetā” (19.09.)


Rudens ziedu, augļu un dārzeņu izstāde ”Rudens krāsainā bagātība”. (17.09.-21.09.)


“Dzejas diena” tikšanās ar dzejnieci Ivetu Ratniku. (18.09.)


6. klases izglītojamie piedalās LVM rīkotajā pasākumā ”meža ekspedīcija”. (11.09.)

      Šī gada 11.septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 6. klases skolēni devās ”Meža ekspedīcijā”, kuru rīko AS “Latvijas valsts meži “kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovācijas centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”.
    Šajā dienā skolēniem bija dota lieliska iespēja apgūt dabaszinības mežā, iesaistoties neaizmirstamā piedzīvojumā – aptuveni 2 km garā pārgājienā skolēni apmeklēja 10 izziņas stacijas pieredzējušu mežziņu vadībā. Skolēniem bija iespēja pētīt un noteikt koka vecumu, noskaidrot, kas var apdraudēt mežu, ko var pagatavot no koksnes izejmateriāliem, kā arī palīdzēt atbrīvot jaunaudzi un izrēķināt, cik kociņu stādu nepieciešams, lai apmežotu 1 ha meža platības.
    Noslēguma stacijā skolēni būvēja Leonardo da Vinči tiltu, kura būvniecībā netiek izmantota neviena nagla vai kāds cits stiprinājums. Pēc nopietna darba, protams, arī kopīga atpūta pie ugunskura. Tā bija neaizmirstama, silta un rudenīgi saulaina diena.
    Paldies “Latvijas valsts meži” par sniegto iespēju atrasties tuvāk dabai un iegūt jaunas zināšanas , prasmes un emocijas!

Klašu kolektīvi. (03.09.)


Zinību diena. (03.09.)
...