RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

2015./2016. m.g.


Zinību diena Rēzeknes Katoļu vidusskolā (01.09.2015.)

"Latvijas Finieris" konkursus skolēniem "Zaļā klase" (14.07.-15.07.)

    Kopš 2001. gada "Latvijas Finieris" rīko konkursus skolēniem, kura mērķis ir rosināt interesi par meža nozari un veicināt izpratni par meža vērtību līdzsvarotības nozīmi viktorīnu, izzinošu un izklaidējošu darbību veidā.
    Šī gada tēma bija Bebrs un bērzs. Konkursa mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu un iespēju izzināt dzīvnieku – šoreiz bebru dažādi vērtējamo nozīmi ekosistēmā atkarībā no vietas un laika, kā arī šīs populācijas saprātīgas apsaimniekošanas lomu, novēršot pāri darījumus dabai un pašam bebram, vienlaicīgi veicinot skolēnos lēmumu pieņemšanas un to pamatošanas prasmju attīstību. 
    Finālā iekļuva 14 labākās komandas no Latvijas un pa vienai no Lietuvas un Igaunijas. 
    Starp finālistēm pirmo gadu bija arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9.klase. Skolēniem bija dota iespēja sadarboties ar NOMAD.LV komandu, šaut ar loku, iepazīties ar medīšanas noteikumiem, apgūt prasmi pareizi un droši sasiet virvi, fotografēties profesionāla fotogrāfa vadībā, kā arī baudīt skaisto apkārtni, jūras gaisu un dibināt kontaktus ar citiem skolēniem. 
    Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. klase pateicas AS Latvijas Finieris par emocionāli piepildītām un piedzīvojumiem bagātām divām dienām Abragciema kempingā..

Kursi Rēzeknes – Aglonas diecēzes katehētiem (19.08.- 20.08.2015.)

š. g. 19. - 20.augustā, Rēzeknē, Latgales ielā 82,  notika kursi Rēzeknes – Aglonas diecēzes katehētiem, kristīgās  mācības skolotājiem, pedagogiem, kuri strādā katoļu un kristīgajās skolās, 
kā arī tiem, kuri Rēzeknes Augstskolā studē vai beiguši programmu „Reliģijas pedagoģija”.

 Baznīcas misija ir sludināt Dieva žēlsirdību, pukstošo Evaņģēlija sirdi, kurai caur to vajag sasniegt katras personas sirdi un prātu. Baznīca-Līgava padara par savu Dieva Dēla rīcību, kurš dodas pretī visiem, nevienu neizslēdzot. Mūsu laikā, kad Baznīca ir iesaistīta jaunajā evaņģelizācijā, žēlsirdības tēma pieprasa tikt piedāvāta ar jaunu entuziasmu un ar atjaunotu pastorālu darbību. Tas ir noteicoši Baznīcai un tās sludināšanas ticamībai, ka tā pirmajā personā dzīvo un liecina par žēlsirdību. Tās valodai un žestiem vajag izteikt žēlsirdību, lai iekļūtu personu sirdīs, un mudināt atrast ceļu, lai atgrieztos pie Tēva.”
(Sal. Misericordiae Vultus, 12) Pāvests Francisks

Svētceļojums uz Aglonu (10.08. -14.08.2015.)


Aizvadīti XI Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un deju svētki. (06.-12.07.2015.)

   
    Paldies mūsu brīnišķīgajiem Rēzeknes Katoļu vidusskolas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem - par viņu līdzdalību, aktivitāti, smaidiem, atsaucību, izturību, spēku, prieku un radīto SVĒTKU sajūtu!
    Ieguldīts milzīgs darbs 1.-4.klašu deju kolektīvos, izdzīvota skaistā dziesmu svētku nedēļa Daugavas stadionā, ar naktsmītnēm Rīnūžu vidusskolā. Svētku noskaņu nedaudz izjuta 5.-6.kl. un 7.-9.kl. deju kolektīvi, koncertējot Rīgas Botāniskajā dārzā un atpūtas centrā "Lido", skatoties darbnīcas Vērmaņdārzā. Netraucēja pat stiprais lietus.
    Īpaši izcili izskatījās 7.-9.kl.deju kolektīvi, kuri pirmo reizi dejoja jaunajos tautu tērpos. Paldies bīskapam Jānim Bulim  un Amerikas tautiešiem Vijai un Leonam Liepām par materiālo atbalstu.
    Liels paldies kolektīvu vadītājām Vinetai Āboliņai, Anitai Katkevičai-Šļakotai, skolotājām Inesei Višķerei, Lolitai Strucinskai, Valdai Igaunei par līdzdalību svētku norisē.

Pateicībā, skolas direktore Marija Mickāne