RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

2014./2015.m.g.


Aizvadīti XI Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un deju svētki. (06.-12.07.2015.)
   
    Paldies mūsu brīnišķīgajiem Rēzeknes Katoļu vidusskolas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem - par viņu līdzdalību, aktivitāti, smaidiem, atsaucību, izturību, spēku, prieku un radīto SVĒTKU sajūtu!
    Ieguldīts milzīgs darbs 1.-4.klašu deju kolektīvos, izdzīvota skaistā dziesmu svētku nedēļa Daugavas stadionā, ar naktsmītnēm Rīnūžu vidusskolā. Svētku noskaņu nedaudz izjuta 5.-6.kl. un 7.-9.kl. deju kolektīvi, koncertējot Rīgas Botāniskajā dārzā un atpūtas centrā "Lido", skatoties darbnīcas Vērmaņdārzā. Netraucēja pat stiprais lietus.
    Īpaši izcili izskatījās 7.-9.kl.deju kolektīvi, kuri pirmo reizi dejoja jaunajos tautu tērpos. Paldies bīskapam Jānim Bulim  un Amerikas tautiešiem Vijai un Leonam Liepām par materiālo atbalstu.
    Liels paldies kolektīvu vadītājām Vinetai Āboliņai, Anitai Katkevičai-Šļakotai, skolotājām Inesei Višķerei, Lolitai Strucinskai, Valdai Igaunei par līdzdalību svētku norisē.

Pateicībā, skolas direktore Marija Mickāne

Ministrantu nodarbības Rēzeknes Katoļu vidusskolā

No 2015. gada 15. līdz 19. jūnijam Rēzeknes Katoļu vidusskolas telpās notika Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles ministrantu nodarbības, kurās piedalījās 16 jaunieši. Nodarbības vadīja V. E. bīskaps Jānis Bulis, kā arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas katehētes. Nedēļas laikā interesentiem bija iespēja dziļāk iepazīties ar Baznīcas liturģiju un ministranta kalpojumu tās laikā. Nodarbību starplaikā netrūka arī dažādu spēļu, notika arī ekskursija uz Kaunatas draudzi un atpūtas pasākums pie Rāznas ezera. Nedēļas noslēgumā bīskaps atklāja, ka šo nodarbību mērkis bija ne tikai zināšanu sniegšana, bet arī iespēja saturīgai brīvā laika pavadīšanai, jo bezdarbība un garlaikošanās nereti var novest pie nodarbēm, kas nevis veicina personības attīstīšanos, bet gan to degradē. Visi dalībnieki saņēma arī sertifikātu kā paliecinājumu par sekmīgu šo nodarbību apmeklēšanu.

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9.klases izlaidums 2014./2015.m.g. (13.06.2015.)

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12.klases izlaidums 2014./2015.m.g. (06.06.2015.)

Dievmātes statujas pasvētīšana Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzā (29.05.2015.)

2015.gada 29. maijā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pulcējās Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni, pasniedzēji un draudzes locekļi, lai kopīgi noslēgtu mācību gadu. Sprediķī V. E. bīskaps Jānis Bulis uzsvēra, ka maijs ir īpaši veltīts Dievmātes godam un ka katram ir jācenšas uzturēt ciešu saikni ar viņu, lai caur viņu vrētu rast garīgu spēku nepagurt dzīves ceļā. Bīskaps atskatījās uz aizvadīto mācību gadu un aicināja skolēnus arī vasarā neaizmirst par garīgām vērtībām. Pēc svētās Mises visi devās uz Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzu, kur līdzas pirms gada atklātajam kardināla Juliana Vaivoda krūšu tēlam tika atklāta un pasvētīta Dievmātes statuja. Atklāšanā piedalījās vairāki priesteri, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs, Saeimas un pašvaldību deputāti, skolēni un draudzes locekļi.

Pirmā Svētā komūnija Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (17.05.2015.)

40 stundu dievkalpojuma noslēgums Aglonas bazilikā

2015.gada 26. maijā, trešajos Vasarsvētkos, Aglonas bazilikā noslēdzās 40 stundu dievkalpojums. Noslēguma svēto Misi svinēja apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. Nuncijs savā uzrunā uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi  aizvadīt savu dzīvi Kunga priekā un dāvāt šo prieku līdzcilvēkiem, īpaši tiem, kuri vēl nav pieredzējuši patieso prieku, to prieku, ko cilvēka sirdī ielej Svētais Gars. Tāpat Viņa Ekselence uzsvēra un pauda prieku par to, ka, ikreiz apmeklējot Rēzeknes - Aglonas diecēzi, viņu patīkami pārsteidz latgaliešu dzīļā un neuzspēlētā ticība, kura ir iesakņojusies cilvēku identitātē un par kuru tie nekaunas. Pēc svētās Mises visi klātesošie vienojās Vissvētākās Jaunavas Marijas godam veltītās litānijas dziedāšanā un euharistiskajā procesijā, pēc kuras pāvesta sūtnis deva svētību ar Vissvētāko Sakramentu, kā arī savu apustulisko svētību.

Rēzeknes pilsētas skolu 12. klašu absolventi pie Māras pieminekļa (15.05.2015.)

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. un 12. klases pēdējais zvans

2015. gada 15. maijā uz pēdējo klases stundu un svinīgu pasākumu pulcējās Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. un 12. klases skolēni

Mātes dienai veltīts pasākums "Mana mīļa māmuliņa" (08.05.2015.)

Rakstnieka M.Narica konkursa dalībnieku apbalvošana (05.05.2015.)

Talantu šovs 1.-4.klašu skolēniem (21.04.2015.)

Pasākums veltīts Kristus Augšāmcelšanās svētkiem 1.– 5. kl. (08.04.2015.)

Rēzeknes Katoļu vidusskolā viesojās Rēzeknes policijas darbinieki ar spēli CSN (14.04.2015.)

Pasākums veltīts radošuma mēnesim (09.04.2015.)

Krustaceļš Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (18.03.2015.)

Vecāku kopsapulce (12.03.2015.)

9.klase darbnīcā "Itāļu ēdienu gatavošana" (12.03.2015.)

Pogu vakars 9.klasei (13.02.2015.)

Konkurss 3., 4. kl. skolēniem “Es mīlu Tevi Latvija.” (12.03.2015.)

Meteņdienas koncerts (10.02.2015.)

Žetonu vakars 12.klasei (06.02.2015.)

Projektu nedēļa skolā (02.02.15 - 06.02.15.)

Ābeces svētki 1.klasei (30.01.2015.)

Jaungada karnevāls 1.-8.kl. (07.01.15.)

 

Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (18.12.2014.)

 

Lāpu gājiens, svētku saiets pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” (18.11.14.)

 

LR proklamēšanas 96. gadadienai veltīts svētku pasākums (14.11.2014.)

 

Lāpu gājiens uz Miera kapiem Lāčplēša dienā (11.11.14.)

 

Tematiska pēcpusdiena: Skolas aizbildņu – Visu svēto diena. (05.11.14.-06.11.14.)

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni karjeras dienās (13.10.14.- 17.10.2014.)

 

Koncerts skolotāju dienā (03.10.14.)

 

Rēzeknē atklāts un iesvētīts Kardināla Juliana Vaivoda piemineklis (02.10.2014.)

 

Miķeļdienas gadatirgus (29.09.2014.)

 

Skolā rudens darbu izstāde (15.09.2014. - 26.09.2014.)

 

Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks! (01.09.2014.)

 

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles un Rēzeknes Katoļu vidusskolas svētceļnieki uz Aglonu (10.08.2014. - 15.08.2014.)