RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

2013./2014.m.g.

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolu absolvēja 23 9. klases skolēni.(13.06.2014.)

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolu absolvēja 11 12. klases skolēni.(12.06.2014.)

 

Rēzeknes katoļu vidusskolā viesojās Mazsalacas vidusskolas pedagogi (05.06.2014.)

 

Rēzeknes katoļu vidusskolu absolvējusi sagatavošanās klase (31.05.2014.)

 

Veiksmīgi noritēja kārtēja sporta diena mūsu skolā (27.05.2014.)

 

Skolēni ciemojas Lubānas izstāžu zālē (25.05.2014.)

 

Pirmā Svētā komūnija Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (25.05.2014.)

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolā viesojās tieslietu ministre Baiba Broka(22.05.2014.)

 

Pēdējais zvans

 

Politiķa Arta Pabrika vizīte skolā 2014.gada 13.maijā

 

Skolēni sveic māmiņas skolas rīkotajā koncertā par godu Mātes dieai

 

Tuvojoties Mātes dienai, skolā tika sarīkota skolēnu darbu izstāde

 

Rēzeknes pilsētas sākumskolas skolotāju MA seminārs 2014.gada 7.maijā

 

Rožukroņa pulciņu dalībnieku salidojums

2014. gada 3. maijā, sestdien, Aglonas bazilikā notika Rožukroņa pulciņu dalībnieku salidojums un svētā pāvesta Jāņa Pāvila II godināšana, kā arī viņa statujas svētīšana.  Rožukroni vadīka Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni, dziedāja jauniešu koris ,,Mirabilis”.  sv. Misi svinēja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Rožukroņa lūgšanu un sv. Misi translēja Latgales radio.

Pleskavas Universitātes pedagoģijas fakultātes studentes Rēzeknes Jēzus Sirds Katedrālē un Rēzeknes Katoļu vidusskolā 24.04.2014.

 

Jautri un dzīvespriecīgi Rēzeknes Katoļu vidusskolas saime sagaidīja 2014. gada 24. aprīli, jo rīts sākās ar "Uzsmaidīsim fotogrāfam".

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolā ciemojās viesi no Valmieras.

2014. gada 23. aprīlī  Rēzeknes Katoļu vidusskolā un Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē viesojās Valmieras pilsētas  un novada izglītības iestāžu direktoru vietnieki. Viesi iepazinās ar Rēzeknes Katoļu vidusskolas izglītības procesa organizēšanu. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, uzrunājot viesus,  uzsvēra Kristus augšāmcelšanās nozīmi un pastāstīja par Lieldienu sveci - Pashālu, kā arī aicināja ticēt šai patiesībai. Noslēgumā bīskaps  sniedza savu svētību un izteica laba vēlējumus Valmieras pedagogu darbam.

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas krustaceļš Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē Lielās nedēļas trešdienā 16.04.20014.

 

Rekolekcijas Rēzeknes Katoļu vidusskolā (29.03.2014.)

 

Konkurss "Jaunie talanti" 1.-4.kl.(26.03.2014.)

 

Skolas posma olimpiāde vizuālajā mākslā (24.03.2014.)

 

„Latvijas desmitgade NATO” lekcija 9.-12.klasei (13.03.2014.)

 

Meteņi skolā (04.03.2014.)

 

Cepuru pēcpusdiena 1.-4.kl. (26.02.2014.)

 

Rēzeknes skolu tautas deju kolektīvu koncerts Griešanās Meteņos (25.02.2014.)

 

Žetonu vakars (21.02.2014.)

 

Tikšanās ar dzejnieci L.Apšenieci

 

Pogu vakars (14.02.2014.)

 

Seminārs sociālo zinību skolotājiem

 

Seminārs latviešu valodas skolotājiem

 

Projektu nedēļa (03.02.2014.-07.02.2014.)

 

Jaungada karnevāls 1.-12. klasei. (09.01.2014.)

 

Pasākums sākumskolā

 

Svētku koncerts 1.-12. klases skolēniem „Klusie Ziemassvētki” (20.12.2013.

 

Rēzeknes izglītības iestāžu svētku koncerts Rēzeknes Kultūras namā (13.11.2013.)

 

2013. gada 18. novembra svētku svinības pie pieminekļa

 

LR proklamēšanas 95. gadadienas svinības

 

Lāpu gājiens uz Miera kapiem (11.11.2013.)

 

Skolas aizbildņu - Visu svēto diena 1. - 12. klasēm (04.11.13. - 06.11.2013.)

 

Skolā viesojās Jēkabpils kristīgās mācības skolotāju MA (29.10.2013.)

 

Karjeras dienas Rēzeknē

 

Mācību ekskursija uz Pasieni (26.09.2013.)

 

Miķeļdienas gadatirgus (27.09.2013.)

 

Zinību diena 2.septembrī

 

Svētceļojums 2013.gada augustā