RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2012./2013.m.g.

1.semestris

 

Zinību diena 2012.gada 3.septembris

 

Svētceļojums uz Aglonu 2012.g.vasarā

 

Bībeles jaunā tulkojuma prezentācija 05.11.2012.

 

Visu svēto diena 06.11.2012.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts 1.-12. kl.

 

Ziemassvētku koncerts 21.12.2012.

 

2. semestris

 

Vecāku balle 01.12.2012.

 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas direktores Marijas Mickānes jubileja 01.01.2013.

 

Jaungada karnevals 1.-7. klasēm

 

Kristiešu vienotības nedēļa

 

Projektu nedēļa 2013.gada 4.-8. februāris

 

Svētku koncerts "Mana mīļa māmuliņa" 10.05.2013.

 

Konkurss „Jaunie talanti” 1.-4. klasei 19.04.2013.

 

Mācīgu gada noslēguma pasākums. 29.05.2013.

 

Sporta diena. 30.05.2013.

 

Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Krāslavā