RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2011./2012. m.g.

Māmiņdinas koncerts mūsu skolā

 

Mācību ekskursija uz Daugavpils ledus halli

 

Ražas svētki

 

Pasaules Jauniešu dienās Madridē

 

Pasākums "Drošības ABC"

 

Valodu diena