RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Arhīvs


***

 


***

 

Atklāto stundu 4. klasei vada skolotāja V. Igaune.

***

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

Pateicību saņem skolotāja I. Krancāne.

Pateicību saņem skolotājs A. Skripačenoks.

Pateicību saņem skolas darbinieces B. Piterāne, M. Poča, J. Obuka.

 

Noderīgas saites

Mācies pats!